Paneliści

Kamil Basaj
Prezes Fundacji INFO OPS Polska
Krzysztof Bosak
Konfederacja Wolność i Niepodległość
Nikodem Bończa Tomaszewski
Prezes Zarządu EXATEL S.A.
Mariusz Busiło
Wspólnik Kancelarii prawnej Bącal, Busiło sp. k.
dr hab. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz
Kierownik Katedry Prawa Cyberprzestrzeni i Nowych Technologii w Instytucie Prawa w Akademii Sztuki Wojennej
dr Helena Chmielewska-Szlajfer
Adiunkt Katedry Zarządzania W Społeczeństwie Sieciowym w Akademii Leona Koźmińskiego
nadinsp. Adam Cieślak
Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości
Paweł Dobrzański
Tribe Lead T-Mobile Polska
Artur Dubiel
Twórca podcastu "Na celowniku"
Andrzej Dulka
Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
płk rez. Paweł Dziuba
Dyrektor Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa
Adam Dzwonkowski
dyrektor ds. technologii wspierających sektor wojskowy, Microsoft
dr hab. Aleksandra Gasztold
Profesor uczelni Uniwersytetu Warszawskiego
dr Krzysztof Gawkowski
Członek Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii; Nowa Lewica
Michał Gramatyka
Członek Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii; Polska 2050
płk Marcin Górka
Dyrektor Departamentu Innowacji Ministerstwa Obrony Narodowej, Pełnomocnik MON ds. Przestrzeni kosmicznej
Dorota Głowacka
Fundacja Panoptykon
Taťána Jančárková
Badaczką w Wydziale Prawnym Centrum Doskonałości NATO ds. Obrony Cybernetycznej (CCDCOE) w Tallinie w Estonii.
Michał Jaworski
członek zarządu, dyrektor ds. strategii technologicznej Microsoft Polska
Dr Mariusz Kania
Specjalista ds. Komunikacji, Trener CQURE Academy
Michał Kanownik
Prezes Związku Cyfrowa Polska
płk dr inż. Rafał Kasprzyk
Zastępca Dziekana Wydziału Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna
Wojciech Klicki
Fundacja Panoptykon
Przemysław Koch
Centralny Ośrodek Informatyki
Sebastian Kondraszuk
Kierownik Działu CERT Polska w NASK-PIB
Margo Koniuszewski
Prezes Fundacji The Bridge
ppłk rez. Robert Kośla
członek Rady Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń
prof. dr hab. Jan Kreft
Politechnika Gdańska
Andrew Lee
Wiceprezes ds. rządowych i globalny strategi CTI w ESET
dr Paweł Litwiński
Adwokat
prof. Marco Lombardi
profesor Università Catolica del Sacro Cuore z Mediolanu, Dyrektor Centrum Badań ITSTIME
Rafał Magryś
Wiceprezes Zarządu EXATEL S.A.
Marcin Majchrzak
Yubico
dr Krzysztof Malesa
członek zarządu, dyrektor ds. strategii bezpieczeństwa w Microsoft Polska
płk Tomasz Malimon
Dowódca Ośrodka Rozpoznania Obrazowego
Gulsanna Mamediieva
Dyrektor Generalna ds. Planowania Strategicznego i Integracji Europejskiej w Ministerstwie Transformacji Cyfrowej Ukrainy
Dorota Mielnik
Manager Sektora Obronnego i Zbrojeniowego w Microsoft
gen. bryg. Karol Molenda
Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni
Joanna Molik
Doradca strategiczny w globalnym zespole Financial Services Microsoft
Mateusz Mrozek
Kierownik Działu Przeciwdziałania Dezinformacji w NASK-PIB
dr Inez Okulska
Adiunkt i Kierownik Zakładu Inżynierii Lingwistycznej i Analizy Tekstu w pionie Zastosowań Sztucznej Inteligencji w NASK-PIB
dr Aleksander Olech
Baltic Defence College
dr Łukasz Olejnik
Niezależny badacz i konsultant cyberbezpieczeństwa
płk Sławomir Pepłoński
p.o. Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Obrony Narodowej
Dr Andrzej Piątkowski
Główny Specjalista Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej POLSA
dr inż. Jarosław Protasiewicz
Dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB)
dr hab. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska
Profesor Akademii Leona Koźmińskiego
płk Przemysław Przybylak
Starszy Doradca Wojskowy ds. Cyberbezpieczeństwa, Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy NATO
Przemysław Rakowski
Zastępca Kierownika Działu Bezpieczeństwa w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym (OPI PIB)
Krzysztof Silicki
Zastępca Dyrektora, Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji w NASK-PIB
Krzysztof Szubert
Prezes Zarządu NCBR Investment Fund ASI S.A.
Andrzej Szymczak
Lead Solution Engineer, VMware Poland
Karol Tokarczyk
Analityk ds. gospodarki cyfrowej, Polityka Insight
DEMEDIUK Serhii Vasyliovych
Zastępca sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, Generał III stopnia Policji Narodowej Ukrainy
prof. Andrzej Zybertowicz
Doradca Prezydenta RP
Jan J. Zygmuntowski
Instytut Spraw Obywatelskich
Jacek Łęgiewicz
Dyrektor ds. Korporacyjnych w Samsung Electronics
August Żywczyk
Członek Zarządu Defence24
Nikola Bochyńska
Redaktor Naczelna CyberDefence24.pl
płk rez. Jacek Dankowski
Defence24
Małgorzata Fraser
Redaktorka CyberDefence24.pl
mjr rez. Piotr Jaszczuk
Redaktor CyberDefence24.pl
Szymon Palczewski
Zastępca Redaktor Naczelnej CyberDefence24.pl
dr Jacek Raubo
Redaktor CyberDefence24.pl
Jakub Wiech
Zastępca Redaktora Naczelnego Energetyka24.com
Paweł Ziemnicki
Ekspert ds. tematyki kosmicznej