Paneliści

nadinsp. Adam Cieślak
Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości
gen. bryg. Krzysztof Kociuba
Zastępca Dyrektora Biura ds. Łączności i Informatyki oraz Cyberbezpieczeństwa NATO
gen. bryg. Marcin Górka
Dyrektor Departamentu Innowacji Ministerstwa Obrony Narodowej
gen. bryg. Mariusz Chmielewski
Zastępca Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni
dr inż. Elżbieta Andrukiewicz
Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
Kamil Basaj
Fundacja INFO OPS Polska
nadkom. Marcin Bednarz
Zastępca Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości
Magdalena Bigaj
Prezeska Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa
dr hab. nauk prawnych Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz
Dyrektor Akademickiego Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa
Tomasz Chomicki
Business Development Director, Samsung Electronics Polska
Sylwia Czubkowska
Przewodnicząca Rady Fundacji Instytut Zamenhofa
prof. Andrzej Dragan
Uniwersytet Warszawski
Krzysztof Dyki
Prezes ComCERT S.A., Grupa Asseco
Anna Maria Dyner
PISM
Adam Dzwonkowski
dyrektor ds. technologii wspierających sektor wojskowy, Microsoft
Robert Dąbrowski
Fortinet
płk Tomasz Gergelewicz
Ekspert Akademickiego Centrum Komunikacji Strategicznej
prof. ucz. dr hab. inż. Agnieszka Gryszczyńska
profesor uczelni w Katedrze Prawa Informatycznego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Dorota Głowacka
Specjalistka ds. rzecznictwa i litygacji, Fundacja Panoptykon
Michał Jaworski
członek zarządu, dyrektor ds. strategii technologicznej Microsoft Polska
płk Łukasz Jędrzejczak
Zastępca Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni
dr inż. Wojciech Kamieniecki
Prezes Zarządu Inseqr Sp. z o.o.
Michał Kanownik
Prezes Zarządu Związku Cyfrowa Polska
Joanna Karczewska
audytor SI, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych
płk dr inż. Rafał Kasprzyk
Zastępca Dziekana Wydziału Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna
płk dr hab. inż. Jan Kelner, prof. WAT
Dyrektor Instytutu Systemów Łączności, Wydział Elektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna
Małgorzata Kilian-Grzegorczyk
Demagog
Sebastian Kondraszuk
Kierownik Działu CERT Polska w NASK-PIB
Robert Kośla
Członek Rady Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń
prof. dr hab. Jan Kreft
Politechnika Gdańska
Paweł Krzymiński
Dyrektor Departamentu Częstotliwości Urząd Komunikacji Elektronicznej
płk Dariusz Kwiatkowski
Zastępca Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni
Grzegorz Latosiński
Country Director w Palo Alto Networks
dr Paweł Litwiński
Adwokat
Rafał Madajczak
Redaktor Naczelny Gazeta.pl
Jolanta Malak
Regionalna dyrektor sprzedaży Fortinet
dr Krzysztof Malesa
członek zarządu, dyrektor ds. strategii bezpieczeństwa w Microsoft Polska
dr Michał Marek
Uniwersytet Jagielloński
Łukasz Matysiak
EUROPOL
dr hab. Rafał Mrówka, prof. SGH
Szkoła Główna Handlowa
dr Aleksandra Musielak
Dyrektorka Departamentu Rynku Cyfrowego, Konfederacja Lewiatan
gen. bryg. rez. Włodzimierz Nowak
dr Inez Okulska
Ministerstwo Cyfryzacji
Jan Oleszczuk-Zygmuntowski
Współprzewodniczący Polskiej Sieci Ekonomii, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego
Dariusz Piotrowski
Dell
Aleksander Piskorz
Dziennikarz technologiczny
płk Marcin Piwowarczyk
Szef Oddziału Dydaktycznego, Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa
Paweł Prus
Prezes zarządu Instytutu Zamenhofa
Przemysław Gęsiak
Kierownik Sprzedaży Polkomtel Sp. z o.o.
płk Przemysław Przybylak
Starszy Doradca Wojskowy ds. Cyberbezpieczeństwa, Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy NATO
dr Klaudia Rosińska
Specjalistka ds. przeciwdziałania dezinformacji, NASK
Dominik Rozdziałowski
Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Obrony Narodowej
dr Błażej Sajduk
Uniwersytet Jagielloński
Bartosz Stebnicki
Microsoft
płk Artur Strużyk
Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni
Katarzyna Szymielewicz
Prezeska Fundacji Panoptykon
Anna Wittenberg
Dziennik Gazeta Prawna
płk Łukasz Wojewoda
Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji
Adam Marczyński
Zastępca Dyrektora NASK - Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji
dr hab. inż. Szymon Łukasik
Kierownik pionu sztucznej inteligencji, NASK
Jacek Łęgiewicz
Dyrektor Spraw Korporacyjnych, Samsung Electronics Polska
Daniel Ładno
Enterprise Accounts Senior Manager, CEE Dassault Systèmes
płk Jacek Żygólski
Dyrektor Wojskowego Biura Zarządzania Częstotliwościami
Nikola Bochyńska
Redaktor Naczelna CyberDefence24.pl
Szymon Palczewski
Zastępca Redaktor Naczelnej CyberDefence24.pl
dr Jacek Raubo
Szef Działu Analiz, Defence24
Małgorzata Fraser
Starsza Redaktorka CyberDefence24.pl
Michał Górski
Redaktor CyberDefence24.pl
mjr rez. Piotr Jaszczuk
Defence24
Karol Tokarczyk
Analityk ds. gospodarki cyfrowej, Polityka Insight