gen. dyw. Karol Molenda

Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

Znany i ceniony w społeczności międzynarodowej ekspert, specjalizujący się w budowaniu i wdrażaniu nowatorskich rozwiązań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, reagowaniu na incydenty komputerowe, informatyce śledczej oraz bezpieczeństwie teleinformatycznym. Wspiera projekty naukowo-badawcze w zakresie nowoczesnych technologii oraz aktywnie uczestniczy w budowaniu relacji z sojusznikami i kluczowymi partnerami na arenie międzynarodowej, między innymi poprzez wykorzystanie polskiego potencjału intelektualnego podczas konferencji, warsztatów oraz ćwiczeń wojskowych takich jak Locked Shields, Cyber Coalition, Baltic Ghost, Cyber Phalanx, TIDE Sprint, CWIX czy największy natowski konkurs programowania NATO TIDE Hackathon.

Człowiek z misją, wiodący architekt i realizator koncepcji formowania Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, stawiający przed sobą pytanie „Kiedy i jak?”, a nigdy „Czy?”. Wymagający przede wszystkim wobec samego siebie, nieustępliwy w budowaniu bezpieczeństwa Polski i Polaków w cyberprzestrzeni, gen. dyw. Karol Molenda jako wnikliwy obserwator rzeczywistości nieustannie inspiruje kadrę i pracowników DKWOC do realizacji kreatywnych inicjatyw i podnoszenia własnych kompetencji z zakresu cyberbezpieczeństwa, kryptologii i IT.

Wyjątkowy lider, pod którego dowództwem Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzenia noszące imię Jerzego Witolda Różyckiego - kultywuje dziedzictwo Biura Szyfrów, gdzie wielcy polscy matematycy i kryptolodzy pracowali nad złamaniem niemieckiej maszyny szyfrującej – ENIGMY. Centrum działa w trybie 24/7/365, aby nieustannie monitorować i reagować na zagrożenia w cyberprzestrzeni, edukować polskie społeczeństwo poprzez kampanie informacyjne przedstawiające najlepsze praktyki w prowadzeniu działań online, a także budować i rozwijać własne narzędzia kryptologiczne.

Analityczny umysł, który przez 12 lat służył w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. Za swoje zaangażowanie i nieszablonowe podejście do działań cyberkontrwywiadu został odznaczony m.in. The Army Commendation Medal przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych.

Gen. dyw. Karol Molenda to innowator, którego wkład i poświęcenie w budowanie bezpiecznej cyberprzestrzeni w Polsce, wzmacnianie obronności poprzez tworzenie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni oraz wdrażanie nieszablonowych i nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa zostały w 2020 roku nagrodzone wojskowym Oskarem czyli nagrodą Buzdygana przyznawaną przez Kapitułę redakcji „Polski Zbrojnej”, a we wrześniu 2021 r. wyróżnione nagrodą European CYBERSEC Award, którą otrzymał podczas II edycji konferencji CYBERSEC CEE REGIONS&CITIES.

Gen. dyw. Karol Molenda jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej (studiów inżyniersko - magisterskich na Wydziale Elektroniki oraz podyplomowych typu MBA na Wydziale Cybernetyki w zakresie cyberbezpieczeństwa) oraz Wyższej Szkoły Menedżerskiej.

Od lutego 2019 r. pełni też funkcję Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. utworzenia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, które pełną zdolność bojową mają osiągnąć do końca 2024 roku.

Prywatnie jest pasjonatem jazdy konnej i zapalonym biegaczem.

Wydarzenia

10 października 2023 / godz. 09:40 - 11:00 / Scena - Główna

Współpraca cywilno-wojskowa. Jak pogodzić cyberbezpieczeństwo z biznesem?