płk dr hab. inż. Jan Kelner, prof. WAT

Dyrektor Instytutu Systemów Łączności, Wydział Elektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna

Naukowiec i nauczyciel akademicki kształcący od ponad 20 lat studentów wojskowych i cywilnych na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej (WAT). Specjalista w zakresie telekomunikacji oraz systemów rozpoznania i walki radioelektronicznej, w szczególności w obszarze warstwy fizycznej systemów radiokomunikacyjnych. Obecnie jego praca naukowo-badawcza skupia się na wykorzystaniu technologii 5G w wojsku, militarnych zastosowaniach dronów i systemach antydronowych. Jest kierownikiem dziesięcioosobowego Zespołu Analizy, Modelowania i Estymacji Kanałów Radiowych (ZAMEK-R), który realizuje sześć badawczo-rozwojowych projektów krajowych i międzynarodowych.
Od 2017 r. pełni funkcję głównego członka głosującego w Panelu Technologii Systemów Informacyjnych (Information Systems Technology Panel) w ramach Organizacja NATO ds. Nauki i Technologii (NATO Science and Technology Organization), a od 2019 r. jest ekspertem pozarządowym w panelu EDA CapTech (Capability Technology Areas) Communication Information Systems and Networks w Europejskiej Agencji Obrony. W 2020 r. zaangażował się w prace grupy roboczej IST-187-RTG on 5G Technologies Application to NATO Operations. Z dniem 1 listopada 2021 r. Minister Obrony Narodowej powołał płk Kelnera w skład Zespołu Doradców Społecznych Ministra Obrony Narodowej do spraw Cyberbezpieczeństwa. Od 2022 r. pełni funkcję eksperta w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.
W 2001 r. ukończył z wyróżnieniem studia w WAT na kierunku fizyka techniczna. Pracę doktorską obronił w 2011 r. na Wydziale Elektroniki WAT w dyscyplinie telekomunikacja, za którą otrzymał Nagrodę Rektora WAT oraz tytuł Innowatora Mazowsza. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2020 r. na Akademii Górniczo-Hutniczej w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja. Ukończył także studia podyplomowe w WAT, Akademii Bydgoskiej oraz Szkole Głównej Handlowej.
Od stycznia 2021 r. pełni funkcję Dyrektora Instytutu Systemów Łączności Wydziału Elektroniki WAT.

Wydarzenia

10 października 2023 / godz. 13:00 - 14:00 / Scena - Kometa

Bezpieczna łączność na rynku cywilnym i wojskowym - 5G/6G