gen. bryg. Mariusz Chmielewski

Zastępca Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

Gen. bryg. dr inż. Mariusz Chmielewski pełni funkcję Zastępcy Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Wcześniej pełnił funkcję Zastępcy Dziekana Wydziału Cybernetyki WAT wspierając kreowanie kierunków kształcenia i badań z zakresu cyberbezpieczeństwa i informatyki w resorcie obrony narodowej.

W 2003 jako prymus WAT rozpoczął badania i kształcenie z zakresu wspomagania dowodzenia, symulacji komputerowej i zastosowania metod sztucznej inteligencji na Wydziale Cybernetyki WAT. W 2012 obronił z wyróżnieniem prace doktorską z zakresu zastosowania metod sztucznej inteligencji i analizy semantyki w identyfikacji sytuacji kryzysowych.

Jest laureatem wielu prestiżowych nagród przyznanych za osiągnięcia naukowe i wynalazcze na arenie międzynarodowej w dziedzinie biomedycyny i wspomagania dowodzenia. Mentor technologiczny i naukowy wielu zespołów pracowników i studentów RON w konkursach technologicznych ImagineCup, Cyber 9/12 oraz hackatonów. Od 2018 jest reprezentantem Ministerstwa Obrony Narodowej RP w Europejskiej Agencji Obrony jako CAPTECH grupy roboczej Modelling & Simulation.

Wydarzenia

10 października 2023 / godz. 11:30 - 12:45 / Scena - Kometa

Sztuczna Inteligencja jako cel ataków i narzędzie w cyberbezpieczeństwie