Robert Kośla

Członek Rady Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń

Główny architekt na Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) w globalnym zespole Security Service Line firmy Microsoft. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – Wydział Cybernetyki, specjalizacja: systemy operacyjne czasu rzeczywistego. Od 1994 pracował w Wydziale Badań i Rozwoju Biura Bezpieczeństwa Łączności i Informatyki UOP. W latach 1998-2006 był zastępcą dyrektora Biura Bezpieczeństwa Łączności i Informatyki UOP, a następnie zastępcą dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W latach 1998-2008 reprezentował Polskę w komitecie NATO INFOSEC/Information Assurance Sub-Committee (SC/4). W 2006 r. oddelegowany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie pełnił funkcję krajowego menedżera projektów włączenia organów administracji publicznej do Systemu Informacyjnego Schengen i Systemu Informacji Wizowej, których pierwszym efektem było przyjęcie Polski w dniu 21 grudnia 2007 r. do grupy państw Strefy Schengen. W latach 2008-2018 dyrektor sektora bezpieczeństwa narodowego i obrony w regionie Europy Środkowej i Wschodniej w firmie Microsoft. W latach 2018-2021 dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, m.in. odpowiedzialny za rozwój Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa; opracowanie i wdrożenie Narodowej Strategii Cyberbezpieczeństwa; opracowanie Krajowych Standardów Cyberbezpieczeństwa – w tym Standardów Cyberbezpieczeństwa Chmur Obliczeniowych; nadzór nad Kwalifikowanymi Dostawcami Usług Zaufania - europejskimi QTSPs eIDAS; budowę i koordynację Krajowego Systemu Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa.
Od 2010 członek Rady Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń
Od 2020 członek Rady Konsultacyjnej przy Morskim Centrum Cyberbezpieczeństwa – Think Tank-u w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

Wydarzenia

10 października 2023 / godz. 13:00 - 14:00 / Scena - Syrena-Wawel

Big Techy. Wolność słowa a cyfrowa świadomość

10 października 2023 / godz. 16:00 - 17:00 / Scena - Grand Ballroom

Cyberprzestępczość w ujęciu prawnym. Jak skutecznie ścigać oszustów?