Michał Gramatyka

Członek Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii; Polska 2050