płk Przemysław Przybylak

Starszy Doradca Wojskowy ds. Cyberbezpieczeństwa, Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy NATO

Pułkownik Przemysław Przybylak objął obowiązki Starszego Doradcy Wojskowego ds. Cyberbezpieczeństwa w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy NATO w Brukseli we wrześniu 2021 roku.

Wcześniej, od marca 2020 roku do sierpnia 2021 roku, pełnił służbę na stanowisku Dowódcy Grupy Organizacyjnej ds. Sformowania Dowództwa Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Pochodzący z Ozorkowa w województwie łódzkim, płk Przybylak jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, gdzie uzyskał promocję na stopień podporucznika.

Swoje pierwsze stanowisko służbowe jako dowódca posterunku/dowódca zautomatyzowanego systemu dowodzenia w kompanii radiotechnicznej objął w 1998 roku.

W trakcie służby wojskowej płk Przybylak zajmował stanowiska techniczne i dowódcze na wszystkich poziomach w strukturach organizacyjnych jednostek Sił Zbrojnych RP i Ministerstwa Obrony Narodowej.

W latach 2016 - 2020, jako Komendant Centrum Operacji Cybernetycznych dowodził pierwszą w Siłach Zbrojnych RP jednostką wojskową, która prowadziła działania i operacje w cyberprzestrzeni w pełnym wymiarze.

Płk Przybylak jest absolwentem Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, gdzie uzyskał tytuł magistra na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki oraz absolwentem podyplomowych studiów Master of Business Administration IT (MBA IT) w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Ukończył kurs w The College of International and Security Studies w George C. Marshall European Center for Security Studies, w Garmisch-Partenkirchen, w zakresie International Program on Cyber Security Studies.

Płk Przybylak jest ekspertem w zakresie oceny bezpieczeństwa systemów ICT. Ma bogate doświadczenie w zarządzaniu zespołami przeprowadzającymi oceny bezpieczeństwa, audyty i testy penetracyjne systemów ICT. Posiada również wiedzę i doświadczenie związane z projektowaniem, wdrażaniem oraz dostarczaniem systemów i usług ICT zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami, a także zarządzaniem bezpieczeństwem w tych środowiskach.

Jest posiadaczem wielu uznanych certyfikatów technicznych w obszarze zarządzania bezpieczeństwem systemów ICT w tym: CISSP, C|EH, OSCP, BSI ISO/IEC 27001 LA, ITIL® v3 Foundation, PRINCE2™ Foundation, NSA & CNSS 4013 System Administrator. Posiada wiedzę z zakresu technologii sieciowych CISCO na poziomie CCNA/CCNP Security oraz wirtualizacji VMware na poziomie VCP DCV.

Wydarzenia

10 października 2023 / godz. 16:00 - 17:00 / Scena - Kometa

Gospodarka cyfrowa a wyzwania płynące z KSC, NIS2, RODO