dr hab. inż. Szymon Łukasik

Kierownik pionu sztucznej inteligencji, NASK