10 października 2023 godz. 13:00 - 14:00 Scena - Grand Ballroom

Rola #cyber na wojnie. Rośnie czy spada?

Wojna w Ukrainie ma charakter multidomenowy, co oznacza, że każda ze stron prowadzi działania w wielu obszarach. Cyberprzestrzeń nie jest tu wyjątkiem – cyberataki wpisują się w krajobraz zdarzeń za naszą wschodnią granicą i nie tylko. W Polsce również odnotowujemy wzrost liczby wrogich kampanii wymierzonych w infrastrukturę RP. Jednak pomimo wysokiej aktywności w sieci i prowadzonych cyberoperacji, od początku rosyjskiej inwazji nie odnotowano poważnego incydentu, który miałby strategiczny wpływ na bieg wydarzeń. A przecież taki scenariusz kreślono przed pamiętnym 24 lutego zeszłego roku. Czy następuje zmiana podejścia do cyber w wojnach i konfliktach? Jakie dziś znaczenie ma cyberdomena?

Moderator wydarzenia

Paneliści