gen. bryg. Krzysztof Kociuba

Zastępca Dyrektora Biura ds. Łączności i Informatyki oraz Cyberbezpieczeństwa NATO

Generał brygady Krzysztof Kociuba – urodzony 30 października 1972 r. – służbę wojskową rozpoczął w 1992 r. jako student, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności. Zawodową karierę wojskową rozpoczął w 1996 roku jako dowódca plutonu w 2 Brygadzie Łączności. W latach 2000-2007 służył w 100 batalionie łączności Dowództwa Brygady Wsparcia Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego na stanowiskach: dowódca kompanii, szef S-4 szef S-3, szef logistyki oraz zastępca dowódcy kompanii wsparcia dowodzenia w ramach misji stabilizacyjnej SFOR. W 2007 roku został wyznaczony na stanowisko oficer sztabowy S-3 w Brygadzie Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód (WKP-W), a następnie w Dowództwie WKP-W na stanowisku: starszy oficer G-4. W 2010 roku pełnił służbę w misji ISAF. W latach 2011-2014 służył w 100 batalionie łączności jako Zastępca dowódcy batalionu.
W 2014 roku pełnił funkcję Zastępcy Szefa Sztabu w Brygady Wsparcia Dowodzenia WKP-W, a w 2015 roku został Zastępcą Szefa Oddziału Dowodzenia i Łączności J-6 Dowództwie WKP-W. W latach 2017-2019 pełnił służbę w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych na stanowisku Zastępcy Szefa Zarządu Wsparcia Dowodzenia i Łączności. W 2019 roku został skierowany na studia do USA w National Defense University, Eisenhower School for National Security and Resource Strategy, którą ukończył w 2020 roku. Po studiach wrócił do Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych na stanowisko Radca Koordynator, pełnił funkcję Zastępcy Dowódcy 9 Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił zbrojnych, a następnie objął stanowisko Radca Koordynator w Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. W dniu 1 marca 2021 roku został awansowany przez Prezydenta RP na stopień generała brygady. Od 1 kwietnia 2021 r. gen. bryg. Krzysztof Kociuba pełni obowiazki Zastępcy Dyrektora Biura ds. Łączności i Informatyki oraz Cyberbezpieczeństwa w Kwaterze Głównej NATO. Odpowiada między innymi za wdrożenie spójności systemów teleinformatycznych NATO, kierowanie transformacją cyfrową NATO Enterprise, wykorzystywanie danych oraz zarządzanie informacją.
Generał Kociuba jest absolwentem Wyższej Wojskowej Szkoły Łączności w Zegrzu, gdzie uzyskał dyplom inżyniera w dziedzinie telekomunikacji. Posiada tytuł magistra telekomunikacji i elektroniki Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Ukończył również podyplomowe studia Zarządzania Kryzysowego oraz Logistykę i Transport w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.
Generał brygady Kociuba jest absolwentem National Defense University, Eisenhower School for National Security and Resource Strategy, które ukończył z tytułem magistra w zakresie strategii zasobów narodowych.
Odznaczony m.in. Medalem za Długoletnią Służbę, Medalem Zasłużony dla Obronności Kraju, a także Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny. Ponadto, za służbę w misjach pokojowych poza granicami kraju, został odznaczony medalami NATO SFOR i ISAF, a także dwukrotnie Gwiazdą Afganistanu i Wojskowym Krzyżem Zasługi z Mieczami przez Prezydenta RP.

Wydarzenia

10 października 2023 / godz. 13:00 - 14:00 / Scena - Grand Ballroom

Rola #cyber na wojnie. Rośnie czy spada?