Przemysław Gęsiak

Kierownik Sprzedaży Polkomtel Sp. z o.o.