płk Marcin Górka

Dyrektor Departamentu Innowacji Ministerstwa Obrony Narodowej, Pełnomocnik MON ds. Przestrzeni kosmicznej

Jest absolwentem Wydziału Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W 1996 roku ukończył tam kierunek geodezja wojskowa, specjalizując się w nawigacji satelitarnej. W latach 2003-2007 pełnił służbę w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, gdzie zajmował stanowiska specjalisty, starszego specjalisty oraz pełnił obowiązki szefa Oddziału, odpowiadając za budowę zdolności Sił Zbrojnych RP w obszarze satelitarnego rozpoznania obrazowego.
Od połowy 2007 r. do lipca 2010 r. płk Marcin Górka realizował zadania w Sojuszniczym Dowództwie ds. Transformacji (ACT) w Norfolk (USA), gdzie zajmował stanowisko eksperta ds. satelitarnego rozpoznania obrazowego. Po powrocie z ACT w 2010 roku objął ponownie stanowisko w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, będąc jednym z inicjatorów i głównych twórców koncepcji wykorzystania technik satelitarnych i technologii kosmicznych w rozpoznaniu Sił Zbrojnych RP.

W latach 2010-2012 odpowiadał bezpośrednio za przygotowanie programu operacyjnego dotyczącego budowy satelitarnego rozpoznania obrazowego w Wojsku Polskim, a od roku 2013 uczestniczy we wdrażaniu jego zapisów. W wyniku tych działań Siły Zbrojne RP realizują skoordynowany wieloletni program budowy zdolności satelitarnych, którego elementami są: zaangażowanie MON w międzynarodowych programach kosmicznych takich jak COSMO SkyMed, OPTSAT-3000 oraz COSMO Seconda Generazione, sformowanie Ośrodka Rozpoznania Obrazowego oraz inicjatywa budowy zdolności narodowych w tym obszarze.
W 2014 roku po ukończeniu studiów w NATO Defense College został pierwszym Dowódcą Ośrodka Rozpoznania Obrazowego (ORO w Białobrzegach) wskazywanym jako najnowsza i najnowocześniejsza jednostka rozpoznawcza Sił Zbrojnych RP. W trakcie służby wielokrotnie reprezentował siły zbrojne RP w projektach i przedsięwzięciach międzynarodowych, w tym w ramach Grup Standaryzacyjnych NATO, współpracy z Centrum Satelitarnym Unii Europejskiej, współpracy w zakresie satelitarnej obserwacji Ziemi z Republiką Włoch, Francją, Izraelem oraz USA. Był zastępcą przewodniczącego w Imagery Management Group z ramienia sojuszu, a następnie narodowym przedstawicielem do tej grupy. Międzynarodowe doświadczenie operacyjne zdobył jako oficer łącznikowy Operation Enduring Freedom i Iraqi Freedom przy US CENTCOM.

Wydarzenia

12 października 2022 / godz. 12:50 - 13:50 / Scena - Army

Cold War 2.0. Wojna technologiczna w kosmosie