płk Łukasz Jędrzejczak

Zastępca Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

Płk Łukasz Jędrzejczak, zastępca Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
Od 2003 r. podjął służbę w Policji. Od grudnia 2016 r. do lipca 2018 r. kierował Wydziałem Rozpoznania w Biurze do Walki z Cyberprzestępczością KGP w Warszawie. Od marca 2018 r. do marca 2020 r. Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego w Ministerstwie Obrony Narodowej gdzie odpowiadał za cyberbezpieczeństwo i nadzór nad jednostkami RON z tego zakresu. Od kwietnia 2020 r. szef CSIRT MON.

Wydarzenia

12 października 2022 / godz. 09:40 - 10:40 / Scena - Główna

Cyberodporność w czasie pokoju, kryzysu i wojny