płk Łukasz Jędrzejczak

Zastępca Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

Płk Łukasz Jędrzejczak, zastępca Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
Od 2003 r. podjął służbę w Policji. Od grudnia 2016 r. do lipca 2018 r. kierował Wydziałem Rozpoznania w Biurze do Walki z Cyberprzestępczością KGP w Warszawie. Od marca 2018 r. do marca 2020 r. Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego w Ministerstwie Obrony Narodowej gdzie odpowiadał za cyberbezpieczeństwo i nadzór nad jednostkami RON z tego zakresu. Od kwietnia 2020 r. szef CSIRT MON.

Wydarzenia

10 października 2023 / godz. 14:45 - 15:45 / Scena - Grand Ballroom

Cyberbezpieczeństwo. Redefinicja zagrożeń