płk Jacek Żygólski

Dyrektor Wojskowego Biura Zarządzania Częstotliwościami

płk Jacek Żygólski, absolwent Technikum Elektrycznego w Nowym Sączu oraz Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. W latach 1999-2003 dowódca plutonu w Pionie Ogólnowojskowym WAT, a następnie inżynier w Instytucie Systemów Łączności WAT w zespole teletransmisji i transmisji danych. W latach 2003 – 2013 pełnił służbę w Biurze Inwestycji Łączności, Centrum Zarządzania Sieciami Teleinformatycznymi oraz Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi będąc odpowiedzialnym za proces przygotowania inwestycji telekomunikacyjnych i teleinformatycznych realizowanych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP. W latach 2013 – 2016 pełnił służbę w strukturach NATO (NCI Agency oraz SHAPE J6) jako oficer odpowiedzialny za planowanie operacyjne w zakresie CIS. Od 2016 roku w Wojskowym Biurze Zarządzania Częstotliwościami, początkowo jako Szef Wydziału Koordynacji Częstotliwości, Zastępca Dyrektora Biura a od 2023 r. Dyrektor. Członek Grupy Przygotowawczej Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej WRC’23 w ramach Europejskiej Konferencji Administracji Poczty i Telekomunikacji (CEPT). Prywatnie interesuje się historią Wojska Polskiego w okresie międzywojennym.

Wydarzenia

10 października 2023 / godz. 13:00 - 14:00 / Scena - Kometa

Bezpieczna łączność na rynku cywilnym i wojskowym - 5G/6G