nadkom. Marcin Bednarz

Zastępca Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości