Janusz Cieszyński

Minister Cyfryzacji

Menedżer, przedsiębiorca i samorządowiec z dużym doświadczeniem w zakresie cyfryzacji.

W latach 2018–2020 podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, który odpowiadał za informatyzację sektora zdrowia, w tym m.in. za nadzór nad Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Podczas jego kadencji z sukcesem wdrożono takie projekty, jak Internetowe Konto Pacjenta, e-recepta czy e-skierowanie.

Od kwietnia 2021 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady ds. Cyfryzacji. Jej członkowie wspierają wiedzą i doświadczeniem m.in. Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. Rada opiniuje dokumenty strategiczne i inne związane z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego.

W latach 2021‒2023 pełnił funkcję sekretarza stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wykonywał zadania wyznaczone przez ministra właściwego do spraw informatyzacji oraz merytorycznie nadzorował ich realizację. Jednocześnie zajmował stanowisko pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa. Koordynował projekty związane z cyberbezpieczeństwem i realizował politykę rządu w tym zakresie.

W kwietniu 2023 r. powołany na stanowisko Ministra Cyfryzacji.

Wydarzenia

10 października 2023 / godz. 09:40 - 11:00 / Scena - Główna

Współpraca cywilno-wojskowa. Jak pogodzić cyberbezpieczeństwo z biznesem?