Gracjan Jakubowski

Wiceprezes Zarządu RADMOR S.A., Grupa WB