dr inż. Elżbieta Andrukiewicz

Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy