dr hab. Rafał Mrówka, prof. SGH

Szkoła Główna Handlowa

Dr hab. Rafał Mrówka jest profesorem w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie zajmuje się przywództwem w biznesie, społeczną odpowiedzialnością biznesu, analizą nowoczesnych modeli organizacji i transformacją cyfrową, badaniami satysfakcji i zaangażowania pracowników oraz public relations. Jest on także Dyrektorem Biura Programów MBA w SGH, kierownikiem programu MBA-SGH (program Executive MBA w SGH w języku polskim, według rankingów jeden z najlepszych tego typu programów w Polsce) oraz kierownikiem nowego program MBA for Startups – SGH Online dla Przedsiębiorców organizowanego wspólnie z Kulczyk Investments.

Wydarzenia

10 października 2023 / godz. 11:30 - 12:45 / Scena - Grand Ballroom

Cyfrowe przywództwo: jak przewodzić zmianom i budować organizacje jutra