dr Agnieszka Jankowska

Dyrektor ds. Korporacyjnych i Public Affairs, T-Mobile Polska

Dr Agnieszka Jankowska posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej oraz sektorze prywatnym. Karierę zaczynała w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, gdzie zajmowała się m.in. przygotowaniem strukturalnym Agencji do realizacji programów finansowanych z funduszy UE w ramach Polityki Spójności. W latach 2005-2010 pracowała jako rzeczniczka prasowa Ministra Rozwoju oraz Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Konkurencyjność i Innowacyjność w Ministerstwie Rozwoju. Jednym z obszarów, za który odpowiadała, było przygotowanie priorytetów oraz działań na rzecz rozwoju publicznych usług cyfrowych w ramach Programów Innowacyjna Gospodarka oraz Inteligentny Rozwój.
W kolejnych latach kontynuowała swoją karierę zawodową w sektorze prywatnym, w firmach General Electric Poland, a obecnie T-Mobile Polska, odpowiadając za obszar relacji z sektorem publicznym, komunikację zewnętrzną oraz kluczowe projekty publiczne w sektorach lotnictwa, energetyki, zdrowia i bankowości, a dziś w szczególności w zakresie komunikacji elektronicznej i polityki cyfrowej.
Od 2020 roku Agnieszka Jankowska jest członkinią rady dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, zaś od czerwca 2022 roku pełni funkcję wiceprezes zarządu Fundacji Digital Poland.
W marcu bieżącego roku Agnieszka Jankowska dołączyła do grona Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, natomiast w czerwcu została powołana w skład Rady ds. Cyfryzacji V kadencji przy Ministerstwie Cyfryzacji.
Agnieszka Jankowska jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych, oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Wydarzenia

10 października 2023 / godz. 11:30 - 12:45 / Scena - Grand Ballroom

Cyfrowe przywództwo: jak przewodzić zmianom i budować organizacje jutra