Taťána Jančárková

Badaczka w Wydziale Prawnym Centrum Doskonałości NATO ds. Obrony Cybernetycznej (CCDCOE) w Tallinie w Estonii

Obecne zainteresowania badawcze Pani Taťány Jančárkovej obejmują zastosowanie prawa międzynarodowego do operacji w cyberprzestrzeni (projekt Interactive Cyber Law Toolkit), regulacyjne aspekty ochrony krytycznej infrastruktury informatycznej oraz krajowe ramy cyberobrony. Wcześniej pracowała jako doradca prawny i kierowała działem organizacji międzynarodowych i prawa w Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Cybernetycznego i Informacyjnego Republiki Czeskiej. Pani Jančárková posiada tytuły magistra prawa oraz rusycystyki i europeistyki na Uniwersytecie Karola w Pradze oraz LL.M. z prawa międzynarodowego publicznego na Uniwersytecie w Leiden.

Wydarzenia

12 października 2022 / godz. 12:50 - 13:50 / Scena - Cyber

Cyber Diplomacy. Cyberbezpieczeństwo „na nowo”