płk Sławomir Pepłoński

p.o. Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Obrony Narodowej

Jest absolwentem Wydziału Cybernetyki na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, studiów podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie – Rembertowie oraz MBA w zakresie Cyberbezpieczeństwa na Wojskowej Akademii Technicznej.
Płk Pepłoński przez ponad 15 lat związany był Zarządem Kierowania i Dowodzenia – P6 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gdzie zajmował się domeną łączności i informatyki, m.in. jako Szef Oddziału i Główny Specjalista w Kierownictwie.
Poza rocznym pobytem na misji w Kosowie na stanowisku Asystenta Szefa Sztabu - Szefa J6 KFOR HQ, płk Pepłoński był również wyznaczony na stanowisko kierownika projektów w NATO Communications and Information Agency (Agencja ds. Łączności i Informatyki NATO) oraz specjalisty w biurze C3Reps w Polskim Przedstawicielstwie Wojskowym przy KW NATO i UE.
Od grudnia 2021 roku płk Pepłoński pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Obrony Narodowej, obecnie czasowo pełni obowiązki Dyrektora Departamentu.

Wydarzenia

12 października 2022 / godz. 11:00 - 12:00 / Scena - Główna

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Cyberżołnierz w służbie państwa