Serhij Demediuk

Zastępca sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, Generał III stopnia Policji Narodowej Ukrainy

W 1998 ukończył studia prawnicze we Lwowskim Instytucie Spraw Wewnętrznych Narodowej Akademii Spraw Wewnętrznych Ukrainy. W 2011 roku ukończył Narodową Akademię Spraw Wewnętrznych Ukrainy, uzyskał kwalifikacje specjalisty ds. egzekwowania prawa. Doktor prawa. Profesor nadzwyczajny inżynierii oprogramowania i cyberbezpieczeństwa, Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii. Zajmował różne stanowiska w rządowych instytucjach spraw wewnętrznych Ukrainy od 1994 roku. Za wysokie osiągnięcia w sferze wojskowej i zawodowej otrzymał nagrodę państwową „Za nienaganną służbę” III stopnia. Do 2015 roku zajmował wysokie stanowiska w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Ukrainy w departamentach przeciwdziałania cyberprzestępczości i przestępstwom gospodarczym. W latach 2015-2019 pełnił funkcję szefa Wydziału Cyberpolicji Narodowej Policji Ukrainy. Pod bezpośrednim kierownictwem Serhija Demediuka Ukraina z powodzeniem zrealizowała projekt stworzenia i powołania pierwszej jednostki ścigania specjalizującej się w wykrywaniu i ściganiu cyberprzestępczości – Cyberpolicji. 21 października 2019 r. dekretem Prezydenta Ukrainy nr 765/2019 został mianowany zastępcą sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Pełni również funkcję zastępcy przewodniczącego Narodowego Centrum Koordynacji Cyberbezpieczeństwa (organu roboczego Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy).