Rafał Magryś

Wiceprezes Zarządu EXATEL S.A.

Ekspert i menedżer IT z ponad 10. letnim stażem. Współtworzył Narodowe Archiwum Cyfrowe (NAC). Był szefem zespołu odpowiedzialnego za powstanie Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej. Jako zastępca dyrektora Centrum Projektów Informatycznych (CPI) realizował plan naprawczy po głośnym kryzysie korupcyjnym. Później, z początku jako zastępca dyrektora w Centralnym Ośrodku Informatyki, a wreszcie jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, doprowadził do opracowania i wdrożenia w życie nowej strategii dla projektów informatycznych z obszaru spraw wewnętrznych. Efektem tej strategii była budowa kompetencji i zdolności operacyjnej Centralnego Ośrodka Informatyki (COI) oraz powstanie Systemu Rejestrów Państwowych (SRP). Następnie jako dyrektor Biura Nadzoru Projektów i Zarządzania Ryzykiem w Exatel SA był odpowiedzialny za tworzenie portfela projektów w GK Exatel, tworzenie i zarządzanie planem operacyjnym spółki, rozwijanie współpracy z sektorem publicznym oraz koordynowanie przygotowania dokumentów programowych.

Wydarzenia

12 października 2022 / godz. 12:50 - 13:50 / Scena - Army

Cold War 2.0. Wojna technologiczna w kosmosie