Przemysław Rakowski

Zastępca Kierownika Działu Bezpieczeństwa w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym (OPI PIB)

Doświadczony menadżer z obszaru cyberbezpieczeństwa. Posiada tytuł magistra inżyniera informatyki uzyskany na Politechnice Białostockiej. Ukończył także studia Master of Business Administration - Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem na WAT.

Posiada doświadczenie w opracowywaniu procesów bezpieczeństwa IT, architektury bezpieczeństwa IT, reagowaniu na incydenty, SOC - Security Operation Center. Certyfikowany audytor wiodący ISO/IEC 27001. Praktyk specjalizujący się w technologiach informatycznych z zaawansowanym doświadczeniem w zakresie rozwiązań bezpieczeństwa, takich jak SIEM, DLP, anty malware, informatyka śledcza.

Wydarzenia

12 października 2022 / godz. 14:45 - 15:45 / Scena - Cyber

Inwigilacja na miarę czasów – jak się przed nią ochronić? Techniki i narzędzia (panel)