prof. Marco Lombardi

profesor Università Catolica del Sacro Cuore z Mediolanu, Dyrektor Centrum Badań ITSTIME

Marco Lombardi, dyrektor centrum badawczego ITSTIME, jest profesorem zwyczajnym na Università Catolica del Sacro Cuore, gdzie wykłada zarządzanie kryzysowe i komunikację ryzyka, teorię komunikacji masowej, socjologię, wywiad i zwalczanie terroryzmu oraz politykę bezpieczeństwa. Jest członkiem rady naukowej Szkoły Doktorskiej, magistrów Dyplomacji Kulturalnej oraz Szkoły Dziennikarstwa. Kierował kilkoma projektami badawczymi finansowanymi przez UE, skoncentrowanymi głównie na terroryzmie, bezpieczeństwie i zarządzaniu kryzysowym. Współpracuje z różnymi agencjami instytucjonalnymi zajmującymi się bezpieczeństwem zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Jest członkiem Rządowej Komisji ds. Przeciwdziałania Radykalizacji oraz Komitetu Polityki Strategicznej włoskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej.