Ppłk rez. mgr inż. Jarosław Wiśnicki

Fundacja INFO OPS Polska

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, dziennikarstwa, socjologii, politologii i nauk o bezpieczeństwie. Wykładowca nauk o bezpieczeństwie informacji
na uczelniach cywilnych i wojskowych. Absolwent szeregu szkoleń w kraju (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni) oraz organizowanych przez państwa sojusznicze (m.in. Kurs Operacji Psychologicznych NATO). Pomysłodawca i twórca pierwszego cyklu działań informacyjnych na szczeblu taktycznym w Siłach Zbrojnych.
Zainteresowania badawcze skupiają się na komunikacji międzykulturowej, psychologii społecznej i operacjach wpływu społecznego. Związane są ściśle z pracą zawodową, koncentrując się głównie na zagadnieniach związanych ze współczesnymi konfliktami zbrojnymi, ze szczególnym uwzględnieniem operacji informacyjnych i psychologicznych,
a także zagadnień związanych z geopolityką i geostrategią, zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym.
Jarosław Wiśnicki jest autorem (współautorem) kilku monografii, kilkudziesięciu prac naukowych i artykułów publicystycznych oraz analiz operacyjnych i taktycznych poświęconych działaniom niekinetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki konfliktów zbrojnych i szeroko rozumianego bezpieczeństwa (zarówno krajowego,
jak i międzynarodowego). Ponadto uczestniczył w wielu międzynarodowych konferencjach naukowych (seminaria naukowe, warsztaty, sympozja) i ogólnopolskich. Autor m.in.: „Wojna kognitywna w Ukrainie w 2022 r.” (2022), „Identyfikowanie obszarów informacyjnych podatnych na prowadzenia operacji wpływu społecznego skierowanych przeciwko bezpieczeństwu RP ze szczególnym uwzględnieniem domeny SZ RP.” (2022), „Militarny wymiar działań wpływu społecznego” (2021), „Czwarta władza w kontekście konfliktów zbrojnych i aktów terrorystycznych” (2018), „Spektrum wojny informacyjnej” (2015).

Wydarzenia

12 października 2022 / godz. 16:00 - 17:00 / Scena - Army

Wojna Informacyjna