płk rez. Paweł Dziuba

Dyrektor Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa

Paweł Dziuba jest ekspertem w zakresie zarządzania, cyberbezpieczeństwa i budowy zautomatyzowanych systemów wsparcia dowodzenia.
Jest absolwentem Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, na którym ukończył także studia MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa. W jego dorobku naukowym znajdują się również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz liczne kursy z obszarów cyberbezpieczeństwa, IT oraz zarządzania.
Od początku kariery zawodowej jest nieprzerwanie związany z obszarem zaawansowanych technologii informacyjnych w centralnych instytucjach wojskowych.
W lutym 2018 roku został zastępcą Dyrektora Narodowego Centrum Kryptologii, a od kwietnia 2019 roku do października 2020 roku pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, jednostki eksperckiej MON odpowiedzialnej za kluczowe obszary związane z kryptologią i cyberbezpieczeństwem.
Od listopada 2020 roku kieruje Eksperckim Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa.

Wydarzenia

12 października 2022 / godz. 11:00 - 12:00 / Scena - Główna

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Cyberżołnierz w służbie państwa