płk dr inż. Rafał Kasprzyk

Zastępca Dziekana Wydziału Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna

Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej (Prymus Promocji – 2004 r., Prymus Akademii – 2005 r.) W 2012 r. z wyróżnieniem obronił rozprawę doktorską i uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. W 2015 r. został uhonorowany przyznaniem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. W latach 2017–2018 brał udział w pracach Zespołu Zadaniowego powołanego w celu wypracowania Koncepcji Rozwoju Zdolności Resortu Obrony Narodowej do Działań w Cyberprzestrzeni. Od 2018 r. pełnił funkcję kierownika nowo powołanej Pracowni Modelowania i Analizy Cyberprzestrzeni, której był pomysłodawcą. W 2021 r. został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Dziekana Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej.

Wydarzenia

10 października 2023 / godz. 11:30 - 12:45 / Scena - Kometa

Sztuczna Inteligencja jako cel ataków i narzędzie w cyberbezpieczeństwie