Mirosław Broiło

Radca-Minister w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Mirosław J. Broiło, radca-minister, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych od 1996 Pracował m.in. w Departamencie Ameryk, Departamencie Polityki Europejskiej i w Departamencie Afryki i Bliskiego Wschodu (z-ca dyr.) oraz na placówkach dyplomatycznych w Ambasadzie RP w Waszyngtonie, w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli oraz w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ w Genewie jako z-ca kierownika placówki ds. rozbrojenia, kontroli zbrojeń i nieproliferacji. Obecnie pracuje w Departamencie Polityki Bezpieczeństwa w obszarze bezpieczeństwa cybernetycznego i technologicznego.

Wydarzenia

12 października 2022 / godz. 12:50 - 13:50 / Scena - Cyber

Cyber Diplomacy. Cyberbezpieczeństwo „na nowo”