Michał Wiśniewski

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, pełnomocnik MON ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni

Michał Wiśniewski jest absolwentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, IESE Business School University of Navarra oraz studiów menedżerskich MBA na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zawodowe zdobywał w sektorze prywatnym w branży informatycznej oraz administracji publicznej – pracując na stanowiskach doradczych i zarządczych – w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwie Środowiska, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w Ministerstwie Cyfryzacji.
W latach 2020–2022 oraz 2018–2019 był Zastępcą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), odpowiedzialnym za Departamenty: Innowacji, Teleinformatyki, Strategii i Analiz, Rozwoju Rynków Rolnych, Wsparcia Eksportu oraz Finansowo-Księgowy.
Jest współtwórcą strategii KOWR oraz strategii promocji polskiej żywności za granicą. Jest członkiem Giełdowej Rady Rynków Rolnych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
Od 2019 do 2022 roku był członkiem Rady Nadzorczej Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. w Broniszach.
Jest współautorem Polityki Sztucznej Inteligencji Państwa, liderem Grupy Internetu Rzeczy w Polsce, współautorem Raportu Internet Rzeczy w Polsce.
Od 7 lutego do 6 maja 2022 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Odpowiadał za obszar jednostek nadzorowanych i podległych, gospodarki niskoemisyjnej oraz gospodarki nieruchomościami.
25 maja 2022 r. Michał Wiśniewski został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Jest Pełnomocnikiem MON ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.