Mateusz Mrozek

Kierownik Działu Przeciwdziałania Dezinformacji w NASK-PIB

Ekspert w zakresie wykrywania dezinformacji i reagowania na to zjawisko. Specjalizuje się w procesie monitorowania i analizy szkodliwych treści w mediach społecznościowych oraz tworzeniu skutecznych narzędzi komunikacji osłaniających infosferę.