Jan Szajda

Współwłaściciel oraz CEO w IDENTT

Jan Szajda - współwłaściciel oraz CEO w IDENTT - spółce oferującej rozwiązania w zakresie weryfikacji dokumentów oraz tożsamości przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, w tym Deep Learning. Głównymi obszarami zainteresowania są: bezpieczeństwo informacji oraz usługi zaufania, w szczególności elektroniczne metody uwierzytelniania i autoryzacji, także z wykorzystaniem biometrii. Absolwent Politechniki Wrocławskiej wydziału Podstawowych Problemów Techniki specjalność Computer Security.

Wydarzenia

12 października 2022 / godz. 16:00 - 17:00 / Scena - Tech

Digital Wallet a zarządzanie tożsamością cyfrową