dr Inez Okulska

Adiunkt i Kierownik Zakładu Inżynierii Lingwistycznej i Analizy Tekstu w pionie Zastosowań Sztucznej Inteligencji w NASK-PIB

Inez Okulska – Kierownik Zakładu Inżynierii Lingwistycznej i Analizy Tekstu w Państwowym Instytucie Badawczym NASK. Po przejściu barwnej ścieżki humanistycznej (na którą składały się m.in. lingwistyka, komparatystyka literacka, kulturoznawstwo, filozofia), zakończonej doktoratem z translatoryki oraz podoktorskim stażem na Harvard University, ukończyła studia magisterskie na kierunku automatyka i robotyka na WEiTI, na Politechnice Warszawskiej. Naukowo interesuje się semantycznym i pragmalingwistycznym potencjałem gramatyki, eksploruje autorskie reprezentacji wektorowe tekstu i ich potencjał algebraiczny. Realizuje projekty związane z cyberbezpieczeństwem, przede wszystkim na poziomie detekcji i klasyfikacji niepożądanych treści.

Wydarzenia

12 października 2022 / godz. 14:45 - 15:45 / Scena - Tech

Sztuczna inteligencja - wyzwania etyczne a regulacje