Gulsanna Mamediieva

Dyrektor Generalna ds. Planowania Strategicznego i Integracji Europejskiej w Ministerstwie Transformacji Cyfrowej Ukrainy

Pani Gulsanna Mamediieva jest Dyrektorem Generalnym Dyrekcji ds. Eurointegracji w Ministerstwie Transformacji Cyfrowej Ukrainy. Odpowiada za eurointegrację z jednolitym rynkiem cyfrowym oraz bezpieczeństwo i ochronę w Internecie. Gulsanna i jej zespół rozpoczęli opracowywanie i wdrażanie Strategii integracji Ukrainy z Europejskim Jednolitym Rynkiem Cyfrowym. Składa się z wielu elementów: komunikacji elektronicznej, usług zaufania i identyfikacji, e-commerce, otwartych danych, umiejętności cyfrowych, prywatności, innowacji itp. Przed podjęciem pracy w ukraińskim rządzie Gulsanna była prawnikiem w prywatnym sektorze IT. Posiada tytuł magistra prawa informatycznego na Uniwersytecie w Tartu w Estonii, a obecnie doktoryzuje się w Kijowskim Instytucie Stosunków Międzynarodowych.

Wydarzenia

12 października 2022 / godz. 12:50 - 13:50 / Scena - Cyber

Cyber Diplomacy. Cyberbezpieczeństwo „na nowo”