dr hab. Aleksandra Gasztold

Profesor uczelni Uniwersytetu Warszawskiego

dr hab. Aleksandra Gasztold, prof. ucz. – doktor nauk o polityce (2009), doktor habilitowana w zakresie nauk o polityce (2018), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Rzeczniczka Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim (2020-2024). Prowadzi badania nad terroryzmem i nad wywiadem z wykorzystaniem teorii krytycznych. Stypendystka m.in. Uniwersytetu w Konstancji (2007, 2010, 2015, 2016), Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji (2008), Uniwersytetu Indiana w Bloomington (2013) i Uniwersytetu Wiedeńskiego (2015). Ekspertka społeczna Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) oraz Ośrodka Analiz Politologicznych i Studiów nad Bezpieczeństwem Uniwersytetu Warszawskiego (OAP UW). Sekretarz Generalna Women in International Security na Polskę (WIIS Poland), członkini Women’s Intelligence Network (WIN) oraz Institute for National and International Security (INIS). Redaktor Naczelna czasopisma naukowego „Applied Cybersecurity and Internet Governance” wydawanego przez NASK PIB.

Wydarzenia

12 października 2022 / godz. 09:40 - 10:40 / Scena - Główna

Cyberodporność w czasie pokoju, kryzysu i wojny