dr Filip Radoniewicz

Akademickie Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa ASzWoj

Filip Radoniewicz odbył aplikację radcowską zakończoną złożeniem egzaminu zawodowego; pracował na stanowisku asystenta sędziego; ekspert w Akademickim Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa ASzWoj, absolwent podyplomowych studiów: „Prawo Unii Europejskiej” na Uniwersytecie Jagiellońskim, „Prawa i wolności człowieka”, współorganizowanego przez Instytut Nauk Prawnych PAN i Helsińską Fundację Praw Człowieka, oraz „Administracja sieciami komputerowymi” na Politechnice Lubelskiej; autor lub współautor około pięćdziesięciu publikacji, przede wszystkim z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego, prawa nowych technologii oraz praw człowieka.

Wydarzenia

12 października 2022 / godz. 14:45 - 15:45 / Scena - Tech

Sztuczna inteligencja - wyzwania etyczne a regulacje