Dr Andrzej Piątkowski

Główny Specjalista Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej POLSA

Doktor nauk politycznych i magister prawa. Przez ponad 10 lat pracował jako ekspert w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, gdzie zajmował się planowaniem strategicznym i operacyjnym oraz rozwojem zdolności Sił Zbrojnych RP. Po wybuchu wojny na Ukrainie pełnił funkcję doradcy politycznego Szefa Sztabu Generalnego WP. Obecnie zatrudniony w Polskiej Agencji Kosmicznej, gdzie odpowiada za współpracę z resortem Obrony Narodowej i wspieranie rozwoju rakietowych systemów wynoszenia. We współpracy z Uniwersytetem Warszawskim i Biurem Analiz Sejmowych prowadzi działalność naukową z zakresu bezpieczeństwa i obrony.