Dariusz Seliga

Prezes Zarządu PKP Cargo

Pan Dariusz Seliga jest absolwentem kierunku administracja w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie i Akademii Obrony Narodowej oraz podyplomowych studiów menadżerskich Executive MBA Sektora Kolejowego. Na Akademii Obrony Narodowej ukończył 4 letnie studia doktoranckie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji w Zarządach i Radach Nadzorczych spółek kapitałowych. Od 2004 roku pracował w administracji samorządu warszawskiego na stanowisku Pełnomocnika Prezydenta Miasta. W 2005 roku został Burmistrzem dzielnicy Włochy, a następnie został wybrany na posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej V,VI i VII kadencji.

Z branżą kolejową związany od wielu lat. W 2016 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu PKP CARGO CONNECT, spółki należącej do Grupy PKP CARGO. Od 2019 roku związany ze spółką PKP CARGO INTERNATIONAL a.s. (czeska spółka należąca do PKP CARGO S.A.) początkowo jako Członek Zarządu, a od 2021 roku jako Prezes Zarządu.

Wydarzenia

12 października 2022 / godz. 16:00 - 17:00 / Scena - Cyber

Cyberodporność infrastruktury krytycznej